Wymagania edukacyjne

Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Przyroda
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Muzyka
Plastyka
Technika
Religia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie - treści programowe
A- A A+