Dyrektor
Beata Kęder
Wicedyrektor
Katarzyna Popieluch

mgr historii WSP Kraków, licencjat z geografii WSP Kraków, kurs kwalifikacyjny z zakresu przyrody, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr filologii germańskiej, staż pracy pedagogicznej ponad 20 lat. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu oraz Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie filologii germańskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Rada pedagogiczna
 • Izabela Babiuch

  nauczyciel języka angielskiego

 • Dorota Baniak

  wychowawca świetlicy i nauczyciel informatyki

 • Agata Barcik

  wicedyrektor i nauczyciel geografii

 • Klaudia Bębenek

  nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Joanna Biernat

  bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego

 • Magdalena Ciombor

  nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Monika Czapla

  wychowawca świetlicy

 • Lucyna Czopek

  nauczyciel języka polskiego

 • Agnieszka Czuhorska – Soból

  logopeda i nauczyciel plastyki

 • Katarzyna Dela

  bibliotekarz i nauczyciel historii

 • Marta Dudek

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Agnieszka Fila – Bielak

  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Monika Frączek

  nauczyciel języka polskiego

 • Damian Górak

  nauczyciel języka angielskiego

 • Beata Jaronik

  nauczyciel biologii

 • ks. Krzysztof Jobda

  nauczyciel religii

 • Małgorzata Kasprzyk

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Beata Kęder

  dyrektor i nauczyciel historii

 • Dorota Kiędra

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Paulina Kitka

  nauczyciel języka angielskiego

 • Jagoda Klisiewicz – Mika

  nauczyciel matematyki i fizyki

 • Klaudia Kodura – Kuśnierz

  wychowawca świetlicy, nauczyciel geografii, biologii i przyrody

 • Anna Korzonek

  pedagog

 • Marta Kowalik

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Sylwia Kowalik

  nauczyciel matematyki

 • Lucyna Krupa

  nauczyciel chemii i informatyki

 • Barbara Kuska

  doradca zawodowy i nauczyciel biologii

 • Zyta Łapa

  nauczyciel religii

 • Łukasz Łuszczek

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Elżbieta Malikiewicz

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Mikrut

  nauczyciel matematyki i chemii

 • Iwona Mrugacz

  pedagog

 • Musiał-Tazbirek Monika

  nauczyciel języka niemieckiego

 • Mariola Obal

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego

 • Anna Ochel

  nauczyciel matematyki

 • Violetta Otrębska

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Małgorzata Paliwoda-Gacek

  nauczyciel języka angielskiego

 • Katarzyna Papiz

  nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Paweł Pasternak

  nauczyciel informatyki i techniki

 • Urszula Patykiewicz – Ryzner

  nauczyciel języka angielskiego

 • Maja Pawłowska

  psycholog

 • Renata Pędrys

  nauczyciel języka angielskiego

 • Dariusz Płonka

  nauczyciel religii

 • Urszula Polańska-Chmiel

  wychowawca świetlicy

 • Katarzyna Popieluch

  wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego

 • Grażyna Prusak

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Joanna Pruszczak

  nauczyciel języka polskiego i muzyki

 • Małgorzata Rastabiga

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Agnieszka Rogoszewska

  nauczyciel współorganizująca kształcenie

 • Jolanta Sendor – Rojek

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Dominik Sierant

  nauczyciel języka polskiego i etyki

 • Grażyna Stanisławska

  nauczyciel bibliotekarz

 • Anna Sternak

  nauczyciel plastyki i wychowawca w świetlicy

 • Bogusława Suwała

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Barbara Szawara – Knap

  nauczyciel języka polskiego

 • Dominika Tarnowska – Psarska

  wicedyrektor i nauczyciel historii

 • Joanna Tenerowicz

  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Ewa Wardęga

  nauczyciel języka niemieckiego

 • Beata Wartalska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Beata Wilczyńska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Robert Wilczyński

  nauczyciel muzyki, historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Beata Woźniak

  nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Grzegorz Wróbel

  nauczyciel informatyki, techniki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

 • Anna Zając

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Ryszard Zakrzewski

  nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca świetlicy

 • Dorota Zwolińska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Iwona Żurowska

  nauczyciel bibliotekarz

A- A A+