Dyrektor
Beata Kęder
Wicedyrektor
Beata Jaronik

mgr historii WSP Kraków, licencjat z geografii WSP Kraków, kurs kwalifikacyjny z zakresu przyrody, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr geologii, staż pracy pedagogicznej ponad 30 lat. Ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz licencjat z biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Rada pedagogiczna
 • Dorota Baniak

  wychowawca świetlicy i nauczyciel informatyki

 • Agata Barcik

  wicedyrektor i nauczyciel geografii

 • Joanna Biernat

  bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego

 • Urszula Chmiel

  wychowawca świetlicy

 • ks. Dariusz Chromy

  nauczyciel religii

 • Monika Czapla

  wychowawca świetlicy

 • Lucyna Czopek

  nauczyciel języka polskiego

 • Agnieszka Czuhorska – Soból

  wychowawca świetlicy i nauczyciel plastyki

 • Katarzyna Dela

  bibliotekarz i nauczyciel historii

 • Marta Dudek

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Agnieszka Fila – Bielak

  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Monika Frączek

  nauczyciel języka polskiego

 • Magdalena Godyń

  nauczyciel języka angielskiego

 • Damian Górak

  nauczyciel języka angielskiego

 • Beata Jaronik

  wicedyrektor i nauczyciel biologii

 • Beata Kęder

  dyrektor i nauczyciel historii

 • Dorota Kiędra

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Jagoda Klisiewicz – Mika

  nauczyciel matematyki i fizyki

 • Klaudia Kodura – Kuśnierz

  wychowawca świetlicy, nauczyciel biologii i przyrody

 • Małgorzata Korona-Moskała

  logopeda

 • Anna Korzonek

  pedagog

 • Marta Kowalik

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Sylwia Kowalik

  nauczyciel matematyki

 • Lucyna Krupa

  nauczyciel chemii i informatyki

 • Barbara Kuska

  doradca zawodowy i nauczyciel biologii

 • Łukasz Łuszczek

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Anna Majewska – Gąsior

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Mikrut

  nauczyciel matematyki i chemii

 • Iwona Mrugacz

  pedagog

 • Krzysztof Niemiec

  nauczyciel informatyki i biologii

 • Mariola Obal

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Ochel

  nauczyciel matematyki

 • Monika Olek

  nauczyciel wspomagający

 • Violetta Otrębska

  nauczyciel wychowania fizycznego

 • Katarzyna Papiz

  wychowawca świetlicy

 • Paweł Pasternak

  nauczyciel informatyki i techniki

 • Urszula Patykiewicz – Ryzner

  nauczyciel języka angielskiego

 • Renata Pędrys

  nauczyciel języka angielskiego

 • Cecylia Piekarska

  nauczyciel języka angielskiego

 • Dariusz Płonka

  nauczyciel religii

 • Katarzyna Popieluch

  nauczyciel języka niemieckiego

 • Grażyna Prusak

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Joanna Pruszczak

  nauczyciel języka polskiego i muzyki

 • Małgorzata Rastabiga

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Elżbieta Roślewska

  pedagog

 • siostra Małgorzata Ruzik

  nauczyciel religii

 • Jolanta Sendor – Rojek

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Dominik Sierant

  nauczyciel języka polskiego i etyki

 • Grażyna Stanisławska

  nauczyciel bibliotekarz

 • Anna Sternak

  nauczyciel plastyki i wychowawca w świetlicy

 • Bogusława Suwała

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Barbara Szawara – Knap

  nauczyciel języka polskiego

 • Katarzyna Szmidt

  nauczyciel języka angielskiego

 • Mateusz Ślizowski

  nauczyciel geografii i wychowawca świetlicy

 • Dominika Tarnowska – Psarska

  wicedyrektor i nauczyciel historii

 • Joanna Tenerowicz

  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Ewa Wardęga

  nauczyciel języka niemieckiego

 • Beata Wartalska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Beata Wilczyńska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Robert Wilczyński

  nauczyciel muzyki, historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie

 • Grzegorz Wróbel

  nauczyciel informatyki, techniki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

 • Ryszard Zakrzewski

  nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca świetlicy

 • Marek Zaprzelski

  nauczyciel fizyki

 • Dorota Zwolińska

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Iwona Żurowska

  nauczyciel bibliotekarz