Konsultacje nauczycieli 2019/2020

W czasie, gdy realizowane jest kształcenie na odległość konsultacje nauczycieli odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Nauczyciel:
Termin konsultacji:
Miejsce:

Dorota Baniak

poniedziałek 16.00-17.00

pokój nauczycielski

Agata Barcik

w/g harmonogramu pracy

gabinet

Joanna Biernat

piątek 15:30 – 16:15

biblioteka

Monika Czapla

w/g harmonogramu pracy

świetlica

Lucyna Czopek

poniedziałek 14:25-15:10

sala 11

Agnieszka Czuhorska-Soból

piątek 14.30-15.30

pokój nauczycielski

Katarzyna Dela

poniedziałek 15:15-16.00

biblioteka

Agnieszka Fila-Bielak

poniedziałek 15:20-16:05

biblioteka

Monika Frączek

piątek 14:25-15:10

pokój nauczycielski

Magdalena Godyń

środa 9.00-10.00

ul. Szkolna

Damian Górak

piątek 14:25-15:10

sala 15

Beata Jaronik

w/g harmonogramu pracy

gabinet

Beata Kęder

w/g harmonogramu pracy

gabinet

Jagoda Klisiewicz-Mika

poniedziałek 14:35 – 15:20

sala 7

Klaudia Kodura-Kuśnierz

poniedziałek 9.00-11.00, czwartek 9.00 - 11.00

pokój nauczycielski

Anna Korzonek

w/g harmonogramu pracy

gabinet SZOK

Marta Kowalik

piątek 9:50-10:35

pokój nauczycielski

Sylwia Kowalik

wtorek 13:40-14:25

pokój nauczycielski

Lucyna Krupa

poniedziałek 14:35-15:20

gabinet chemiczny

Barbara Kuska

środa 8:00-8:45

gabinet SZOK

Łuszczek Łukasz

poniedziałek 15:20-16:05

hala/boisko

Anna Mikrut

wtorek 18.00-19.00

gabinet chemiczny

Krzysztof Niemiec

wtorek 14:25-15:20

pokój nauczycielski

Anna Ochel

wtorek 14:30-15:15

sala 13

Violetta Otrębska

poniedziałek 11:45-12:30

hala sportowa

Paweł Pasternak

środa 8:00 – 8:45

pokój nauczycielski

Renata Pędrys

czwartek 13:30-14:15

gabinet / sala 16

Cecylia Piekarska

piątek 14:35-15:20

sala 20

Dariusz Płonka

środa 14:30-15:15

pokój nauczycielski

Katarzyna Popieluch

wtorek 7:15-8:00

gabinet / sala 16

Joanna Pruszczak

poniedziałek 18.00 - 18.45

sala 4

Elżbieta Roślewska

w/g harmonogramu pracy

gabinet

Dominik Sierant

czwartek 9:50-10:35

pokój nauczycielski

Marek Skop

piątek 14:25-15:10

pokój nauczycielski

Anna Sternak

poniedziałek 20.00-21.00

biblioteka

Barbara Szawara - Knap

poniedziałek 15:20-16:05

sala 11

Katarzyna Szmidt

wtorek 14:35-15:20

pokój nauczycielski

Mateusz Ślizowski

poniedziałek 14:30-15:15

pokój nauczycielski

Dominika Tarnowska-Psarska

wtorek 13:30-14:30

ul. Sportowa 15

Ewa Wardęga

wtorek 13:40-14:25

gabinet / sala 17

Robert Wilczyński

wtorek 15:30-16:15

pokój nauczycielski

Grzegorz Wróbel

wtorek 10:50-11:35

gabinet SZOK

Ryszard Zakrzewski

poniedziałek 10:45-11:30

pokój nauczycielski

Marek Zaprzelski

poniedziałek 14:50-15:35

pokój nauczycielski / sala 6

Iwona Żurowska

w/g harmonogramu pracy

biblioteka