Harmonogram roku szkolnego

Termin:
Zadanie:

27.08.2020

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, dokumentacja pracy nauczyciela, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2020/2021, wnioski o dopuszczenie programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 (procedury)

1.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

7.09.2020

Rada Pedagogiczna informacje o organizacji pracy szkoły oraz informacje na zebrania z rodzicami, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

09.09.2020

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców, spotkanie dyrektorów, pedagogów z rodzicami uczniów klas I SP

wrzesień

Wybory Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień

Konkurs przyrodniczy Świetlik

30.09.2020

Dzień Chłopaka – imprezy klasowe

14.10.2020

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – uroczysta Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

październik 2020

Małopolski Konkurs Matematyczny

10.11.2020

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

listopad

Test z historii Polski

listopad

Szkolny Konkurs Recytatorski (klasy 0-III)

25.11.2020

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące, informacje na zebrania z rodzicami

02.12.2020

Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas VIII, Kiermasz Świąteczny (ul. Kolejowa)

02.12.2020

Zebranie Rodziców (ul. Szkolna)

grudzień

Mikołajki - imprezy klasowe

08.12.2020

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język polski

09.12.2020

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – matematyka

10.12.2020

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – języki obce

do 22.12.2020

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

23.12.2020– 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach za I okres

27.01.2021

Rada Pedagogiczna – ZNK – ustalenie ocen zachowania, klasyfikacja, podsumowanie pracy szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

03.02.2021

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII, spotkanie rodziców uczniów klas VIII z doradcą zawodowym

03.02.2021

Zebranie Rodziców (ul. Szkolna)

15.02 – 28.02.2021

Ferie zimowe

marzec

Targi Edukacyjne i Targi Pracy przedsiębiorców z terenu Gminy Zabierzów - kl. VIII

08.03.2021

Dzień Kobiet - imprezy klasowe

marzec

KANGUR – konkurs matematyczny

01.04 - 06.04.2021

Wiosenna przerwa świateczna

07.04.2021

Rada Pedagogiczna – szkolenie przed egzaminami zewnętrznymi, sprawy bieżące

14.04.2021

Zebranie Rodziców – Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, informacje o egzaminach zewnętrznych dla rodziców kl. VIII (ul. Kolejowa)

14.04.2021

Zebranie Rodziców (ul. Szkolna)

20.04.2021

Egzamin próbny klas VII – język polski

21.04.2021

Egzamin próbny klas VII – matematyka

22.04.2021

Egzamin próbny klas VII – języki obce

21.04.2021

Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

kwiecień

Szkolne „Dni Ziemi”

5.05.2021

Rocznica Konstytucji 3 Maja - apel

maj

Festiwal Nauk/Konkurs matematyczno-przyrodniczy

maj

Dzień Talentów

maj

Gminny Konkurs Matematyczno – Ekologiczny „Wiosenne Porządki”

do 09.05.2021

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

12.05.2021

Rada Pedagogiczna – posiedzenie ZNK, informacje na zebrania z rodzicami, sprawy bieżące, omówienie wyników próbnego egzaminu kl. VII

19.05.2021

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły (ul. Kolejowa)

19.05.2021

Zebranie Rodziców (ul. Szkolna)

25.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

czerwiec

Dzień Dziecka

do 09.06.2021

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

czerwiec 2021

Gra terenowa „ Śladami Oddziału Błyskawica”

czerwiec

Dorośli czytają dzieciom – akcja ogólnoszkolna

16.06.2021

Rada Pedagogiczna – – ustalenie ocen zachowania, przewidywanych ocen niedostatecznych, klasyfikacja roczna

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25.06.2021

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego, wyniki pracy, dokumentacja, terminy poprawek.