Harmonogram roku szkolnego

Termin:
Zadanie:

28.08.2019

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, dokumentacja pracy nauczyciela, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2019/2020, wnioski o dopuszczenie programów nauczania na rok szkolny 2019/2020 (procedury)

2.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

wrzesień 2019

Diagnoza na wstępie dla uczniów klas I-V

9.09.2019

Rada Pedagogiczna informacje o organizacji pracy szkoły oraz informacje na zebrania z rodzicami, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu profilaktycznego i programu wychowawczego

11.09.2019

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców, spotkanie dyrektorów, pedagogów z rodzicami uczniów klas I SP

30.09.2019

Dzień Chłopaka – imprezy klasowe

wrzesień

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

14.10.2019

Ślubowanie klas I.

14.10.2019

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – apel, uroczysta Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

30.10.2019

Dzień otwarty- spotkania z rodzicami

październik

Dzień Języków Obcych

8.11.2019

Akademia z okazji 11 Listopada

listopad

Akcja Gwiazdka dla zwierzaka

listopad

Test o historii Polski

listopad

Szkolny Konkurs Recytatorski (klasy 0-III)

27.11.2019

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące, informacje na zebrania z rodzicami

28.11.2019

Andrzejki- dyskoteka dla klas VI-VIII

4.12.2019

Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące

6.12.2019

Mikołajki – imprezy klasowe

10.12.2019

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język polski

11.12.2019

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – matematyka

12.12.2019

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – języki obce

do 20.12.2019

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

20.12.2019

Jasełka, Koncert Kolęd

23.12.2019– 6.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń

Spotkanie z Kolędą dla seniorów

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

do 13.01.2020

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach za I okres

20.01.2020

Rada Pedagogiczna – ZNK – ustalenie ocen zachowania, klasyfikacja, podsumowanie pracy szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

22.01.2020

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII, spotkanie rodziców uczniów klas VIII z doradcą zawodowym

27.01 – 9.02.2020

Ferie zimowe

13.02.2020

Zabawa choinkowo - walentynkowa

marzec

Targi Edukacyjne i Targi Pracy przedsiębiorców z terenu Gminy Zabierzów - kl. VIII

6.03.2020

Dzień Kobiet - imprezy klasowe

17.03.2020

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik (ul. Kolejowa)

25.03.2020

Rada Pedagogiczna- sprawy bieżące, odprawa przed egzaminami klas VIII

marzec

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik - klasy I – III (ul. Szkolna)

marzec

KANGUR – konkurs matematyczny

marzec

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny KAKTUS

1.04.2020

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, informacje przed egzaminami zewnętrznymi

9-14..04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2020

Rada Pedagogiczna – szkolenie przed egzaminami zewnętrznymi, sprawy bieżące

21.04.2020

Egzamin klas VIII – język polski

22.04.2020

Egzamin klas VIII – matematyka

23.04.2020

Egzamin klas VIII – języki obce

28.04.2020

Wiosenne Porządki – Gminny Konkurs Matematyczno - Ekologiczny

kwiecień

„Dni Ziemi”

5.05.2020

Rocznica Konstytucji 3 Maja - apel

6.05.2020

Egzamin próbny klas VII – język polski

7.05.2020

Egzamin próbny klas VII– matematyka

8.05.2020

Egzamin próbny klas VII – języki obce

23.05.2020

200- lecie szkoły - jubileusz, poświęcenie sztandaru

maj

Gminny Konkurs Ortograficzny kl. I - III

maj

Festiwal Nauk

do 17.05.2020

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

20.05.2020

Rada Pedagogiczna – posiedzenie ZNK, informacje na zebrania z rodzicami, sprawy bieżące, omówienie wyników próbnego egzaminu kl. VII

2.06.2020

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły

4.06.2020

Dyskoteka pożegnalna dla klas VII i VIII

czerwiec

Wymiana młodzieży ze Stanów Zjednoczonych

czerwiec

Gra terenowa „ Śladami Oddziału Błyskawica”

czerwiec

Spotkanie projektowe Erasmus Plus

czerwiec

Rozstrzygnięcie konkursu „ EKO-UCZEŃ”

do 10.06.2020

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

17.06.2020

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja

18.06.2020

Festiwal Zdrowia

22.06.2020

Debata na temat Praw Człowieka

25.06.2020

Porządkowanie sal, pożegnanie klas VIII przez klasy VII, pożegnanie szkoły przez klasy VIII

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

29.06.2020

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego, wyniki pracy, dokumentacja, terminy poprawek

26.08.2020

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2020/2021, wnioski o dopuszczenie programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 (procedury)

28.08.2020

Rada Pedagogiczna – organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021