Plan Pracy Szkoły

Termin:
Zadanie:

30.08.2023

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, dokumentacja pracy nauczyciela, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2023/2024, procedury

31.08.2023

Rada Pedagogiczna - dokumentacja pracy nauczyciela

4.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

wrzesień 2023

Diagnoza na wstępie dla uczniów klas IV

11.09.2023

Rada Pedagogiczna informacje o organizacji pracy szkoły oraz informacje na zebrania z rodzicami, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.programu profilaktycznego i programu wychowawczego

13.09.2023

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Kolejowa

14.09.2023

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Szkolna

15.09.2023

Dzień Kropki - święto kreatywności i talentów

22.09.2023

Szkolny Konkurs Plastyczny "Moja szkoła za 100 lat"

wrzesień 2023- czerwiec 2024

Konkurs Eko-Uczeń

wrzesień/pażdziernik 2023

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

30.09.2023

Dzień Chłopaka

4.10.2023

Jubileusz 200-lecia Szkoły, ślubowanie uczniów klas I.

13.10.2023

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – uroczysta Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

10.11.2023

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, udział w akcji Szkoła do Hymnu

listopad 2023

konkurs Recytatorski kl. 0-III

listopad 2023

Szkolny Dzień Życzliwości

listopad 2023

Konkurs "Krakowska Matematyka"

22.11.2023

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące, informacje na zebrania z rodzicami

29.11.2023

Zebranie z rodzicami ul. Kolejowa– informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, Kiermasz Świąteczny

30.11.2023

Zebranie z rodzicami ul. Szkolna - informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, Kiermasz świąteczny

30.11.2023

Dyskoteka

grudzień 2023

Mikołajki - imprezy klasowe

grudzień 2023

Szkolne Dni Profilaktyki

grudzień 2023

Dzień Osób Niepełnosprawnych klasy I-III (ul. Szkolna)

grudzień

Rodzinny Bożonarodzinowy Konkurs Świąteczny, Kiermasz Świąteczny

06.12.2023

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język polski

07.12.2023

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – matematyka

08.12.2023

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język angielski

do 23.12.2023

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

grudzień

Jasełka, Koncert Kolęd

grudzień

Konkurs piosenki świątecznej w języku angielskim

grudzień

Kartka świąteczna w języku angielskim - konkurs IV - VIII

grudzień

Anielska Poczta

23.12.2023– 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2024

Dzień Babci i Dziadka ul. Szkolna

do 17.01.2024

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach za I okres

24.01.2024

Rada Pedagogiczna – ZNK – ustalenie ocen zachowania, klasyfikacja, podsumowanie pracy szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

25.01.2024

Dzień Projektów

31.01.2024

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

01.02.2024

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, sprawy bieżące

12.02 – 25.02.2024

Ferie zimowe

styczeń/luty

Zabawa choinkowo-walentynkowa

luty

Gminny Konkurs Recytatorski

08.03.2024

Dzień Kobiet - imprezy klasowe

marzec

Kangur - konkurs matematyczny

marzec

Świetlik - konkurs przyrodniczy

marzec

Szkolny Dzień Matematyki

marzec

Szkolny Dzień Pięknego Czytania

marzec

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

marzec

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas III - Kaktus

20.03.2024

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

22.03.2023

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

28.03 - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świateczna

10.04.2024

Dzień Otwarty ul. Kolejowa - informacje ogólne

11.04.2024

Dzień Otwarty ul. Szkolna - informacje ogólne

kwiecień

Dzień Ziemi

kwiecień

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II - III Mistrz Ortografii

16.04.2024

Egzamin próbny klas VII – język polski

17.04.2024

Egzamin próbny klas VII – matematyka

17.04.2024

Rada Pedagogiczna – szkolenie przed egzaminami zewnętrznymi, sprawy bieżące

18.04.2024

Egzamin próbny klas VII – język angielski

26.04.2024

Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

maj

Dzień Rodziny ul. Szkolna

maj

Wielki Test z Historii Polski

maj

Dni Profilaktyki

6-10 maj 2024

Tydzień Profilaktyki Czerniaka

maj

Szkolny Konkurs Plastyczny - Janusz Korczak patronem naszej szkoły

08.05.2024

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły (ul. Kolejowa)

do 12.05.2024

Pisemne powiadomienie rodziców przez Wychowawców klas o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o rocznej ocenie nagannej zachowania.

13.05.2024

Rada Pedagogiczna – posiedzenie ZNK, informacje na zebrania z rodzicami, sprawy bieżące, omówienie wyników próbnego egzaminu kl. VII

14.05.2024

Egzamin ósmoklasisty – język polski

15.05.2024

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

maj

Badanie wyników nauczania klas III

01.06.2024

Plebiscyt - Najlepszy z Najlepszych - rozdanie nagród uczniom klas IV - VIII

do 05.06.2024

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

czerwiec

dyskoteka pożegnalna

12.06.2024

Rada Pedagogiczna – Wyniki klasyfikacji rocznej, oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

czerwiec

Gra terenowa „ Śladami Oddziału Błyskawica” klasy VIII

czerwiec

Festiwal Zdrowia

czerwiec

Mam Talent. Moje hobby klasy I - III

17.06.2024

Dzień Sportu Szkolnego

18.06.2024

Debata na temat Praw Człowieka

20.06.2024

Porządkowanie sal, Dzień Języków Obcych

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

24.06.2024

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego, wyniki pracy, dokumentacja, terminy poprawek.

28, 29.08.2024

Rada Pedagogiczna - omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, zatwierdzenia składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na nowy rok szkolny, procedury.

A- A A+