Harmonogram roku szkolnego

Termin:
Zadanie:

30.08.2021

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, dokumentacja pracy nauczyciela, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2021/2022, wnioski o dopuszczenie programów nauczania na rok szkolny 2021/2022 (procedury)

31.08.2021

Posiedzenie Zespołu Wychowawców Klasowych - dokumentacja wychowawcy

1.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

8.09.2021

Rada Pedagogiczna informacje o organizacji pracy szkoły oraz informacje na zebrania z rodzicami, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

15.09.2021

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Kolejowa

16.09.2021

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Szkolna

wrzesień

Wybory Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień 2021 - czerwiec 2022

Konkurs Eko-Uczeń

30.09.2021

Dzień Chłopaka – imprezy klasowe

14.10.2021

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – uroczysta Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

10.11.2021

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

listopad

Test z Historii Polski

17.11.2021

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące, informacje na zebrania z rodzicami

24.11.2021

Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas VIII, Kiermasz Świąteczny

listopad

Szkolny Dzień Życzliwości

grudzień

Mikołajki - imprezy klasowe

07.12.2021

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język polski

08.12.2021

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – matematyka

09.12.2021

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język angielski

do 10.12.2021

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

grudzień

Jasełka, Koncert Kolęd

23.12.2021– 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

03.01.2022

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach za I okres

10.01.2022

Rada Pedagogiczna – ZNK – ustalenie ocen zachowania, klasyfikacja, podsumowanie pracy szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

12.01.2022

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII, spotkanie rodziców uczniów klas VIII z doradcą zawodowym

17.01 – 30.01.2022

Ferie zimowe

luty

Zabawa choinkowo-walentynkowa

16.02.2022

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

luty

Szkolny Konkurs Recytatorski kl. I - III

08.03.2021

Dzień Kobiet - imprezy klasowe

16.03.2022

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

23.03.2022

Zebranie z rodzicami - inofmacje ogólne

marzec

KANGUR – konkurs matematyczny

marzec

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas III - Kaktus

kwiecień

Dzień Ziemi

14.04 - 19.04.2022

Wiosenna przerwa świateczna

26.04.2022

Egzamin próbny klas VII – język polski

27.04.2022

Egzamin próbny klas VII – matematyka

27.04.2022

Rada Pedagogiczna – szkolenie przed egzaminami zewnętrznymi, sprawy bieżące

28.04.2021

Egzamin próbny klas VII – język angielski

5.05.2022

Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

maj

Badanie wyników nauczania kl. III

11.05.2022

Rada Pedagogiczna – posiedzenie ZNK, informacje na zebrania z rodzicami, sprawy bieżące, omówienie wyników próbnego egzaminu kl. VII

do 15.05.2022

Pisemne powiadomienie rodziców przez Wychowawców klas o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o rocznej ocenie nagannej zachowania.

18.05.2022

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły (ul. Kolejowa)

24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – język polski

25.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

maj

Gminny Konkurs Ortograficzny kl. II - III "Mistrz Ortografii"

czerwiec

Dzień Dziecka - imprezy klasowe

czerwiec

Dzień Talentów, pokaz hobby i talentów

do 08.06.2022

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

czerwiec

Dzień Dziecka

czerwiec 2022

Gra terenowa „ Śladami Oddziału Błyskawica” klasy VIII

15.06.2022

Rada Pedagogiczna – Wyniki klasyfikacji rocznej, oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

22.06.2022

Debata na temat Praw Człowieka

23.06.2022

Porządkowanie sal, pożegnanie klas VIII

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

27.06.2022

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego, wyniki pracy, dokumentacja, terminy poprawek.