Harmonogram roku szkolnego

Termin:
Zadanie:

29.08.2022

Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów poprawkowych, zatwierdzenie KWK, dokumentacja pracy nauczyciela, zatwierdzenie składów zespołów klasowych oraz ZNK, zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny 2022/2023, procedury

30.08.2022

Rada Pedagogiczna - dokumentacja pracy nauczyciela

1.09.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

wrzesień 2022

Diagnoza na wstępie dla uczniów klas IV

07.09.2022

Rada Pedagogiczna informacje o organizacji pracy szkoły oraz informacje na zebrania z rodzicami, zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.programu profilaktycznego i programu wychowawczego

14.09.2022

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Kolejowa

15.09.2022

Zebranie Rodziców – informacje ogólne, wybory Rady Rodziców - ul. Szkolna

15.09.2022

Dzień Kropki - święto kreatywności i talentów

wrzesień 2022- czerwiec 2023

Konkurs Eko-Uczeń

pażdziernik 2022

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień 2022 - czerwiec 2023

Konkurs Eko-Uczeń

30.09.2022

Dzień Chłopaka

14.10.2022

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – uroczysta Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

październik 2022

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

10.11.2022

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, udział w akcji Szkoła do Hymnu

listopad 2022

konkurs Recytatorski kl. 0-III

listopad 2022

Szkolny Dzień Życzliwości

23.11.2022

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące, informacje na zebrania z rodzicami

30.11.2022

Zebranie z rodzicami ul. Kolejowa– informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, Kiermasz Świąteczny

01.12.2022

Zebranie z rodzicami ul. Szkolna - informacje o wynikach nauczania, sprawy bieżące, Kiermasz świąteczny

grudzień

Mikołajki - imprezy klasowe

grudzień

Rodzinny Bożonarodzinowy Konkurs Świąteczny, Kiermasz Świąteczny

07.12.2022

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język polski

08.12.2022

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – matematyka

09.12.2022

Egzaminy próbne uczniów klas VIII – język angielski

do 18.12.2022

Pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

grudzień

Jasełka, Koncert Kolęd

grudzień

Anielska Poczta

23.12.2022– 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2023

Spotkanie z Kolędą dla Seniorów ul. Kolejowa

styczeń 2023

Dzień Babci i Dziadka ul. Szkolna

do 11.01.2023

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach za I okres

18.01.2023

Rada Pedagogiczna – ZNK – ustalenie ocen zachowania, klasyfikacja, podsumowanie pracy szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

25.01.2023

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, omówienie wyników egzaminów próbnych klas VIII

26.01.2023

Zebranie Rodziców – wyniki klasyfikacji za I okres, podsumowanie pracy wychowawcy i szkoły za I okres, sprawy bieżące

30.01 – 12.02.2023

Ferie zimowe

luty

Zabawa choinkowo-walentynkowa

luty

Brzechwałki - Gminny Konkurs Recytatorski

22.02.2023

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

08.03.2023

Dzień Kobiet - imprezy klasowe

14.03.2023

Międzynarodowy Dzień Matematyki

marzec

Kangur - konkurs matematyczny

marzec

Krakowska Matematyka - konkurs matematyczny

marzec

Świetlik - konkurs przyrodniczy

marzec

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas III - Kaktus

22.03.2023

Rada Pedagogiczna - sprawy bieżące

29.03.2023

Zebranie z rodzicami ul. Kolejowa - inofmacje ogólne

30.03.2023

Zebranie z rodzicami ul. Szkolna - inofmacje ogólne

kwiecień

Dzień Ziemi

06.04 - 11.04.2023

Wiosenna przerwa świateczna

kwiecień

Szkolny Turniej Układania Kostki Rubika

kwiecień

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II - III Mistrz Ortografii

25.04.2023

Egzamin próbny klas VII – język polski

26.04.2023

Egzamin próbny klas VII – matematyka

26.04.2023

Rada Pedagogiczna – szkolenie przed egzaminami zewnętrznymi, sprawy bieżące

27.04.2023

Egzamin próbny klas VII – język angielski

9.05.2023

Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

maj

Dzień Rodziny ul. Szkolna

maj

Dni Profilaktyki

maj

Szkolny Konkurs Plastyczny - Janusz Korczak patronem naszej szkoły

do 14.05.2023

Pisemne powiadomienie rodziców przez Wychowawców klas o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o rocznej ocenie nagannej zachowania.

17.05.2023

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły (ul. Kolejowa)

18.05.2023

Zebranie Rodziców – informacje o wynikach nauczania, omówienie egzaminów próbnych klas VII podsumowanie rocznej pracy wychowawcy i pracy szkoły (ul. Szkolna)

22.05.2023

Rada Pedagogiczna – posiedzenie ZNK, informacje na zebrania z rodzicami, sprawy bieżące, omówienie wyników próbnego egzaminu kl. VII

23.05.2023

Egzamin ósmoklasisty – język polski

24.05.2023

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

25.05.2023

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

maj

Badanie wyników nauczania klas III

maj

Wielki Test z Historii Polski dla klas IV - VIII

01.06.2023

Plebiscyt - Najlepszy z Najlepszych - rozdanie nagród uczniom klas IV - VIII

czerwiec

Dzień Talentów, pokaz hobby i talentów klasy I-III

do 07.06.2023

Poinformowanie uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

czerwiec

dyskoteka pożegnalna

14.06.2023

Rada Pedagogiczna – Wyniki klasyfikacji rocznej, oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

19.06.2023

Gra terenowa „ Śladami Oddziału Błyskawica” klasy VIII

20.06.2023

Festiwal Zdrowia

21.06.2023

Debata na temat Praw Człowieka

22.06.2023

Porządkowanie sal, Dzień Języków Obcych

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

26.06.2023

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego, wyniki pracy, dokumentacja, terminy poprawek.